Om Metropolhistorisk Netværk

Om Metropolhistorisk Netværk

Metropolhistorisk Netværk blev oprettet i forlængelse af en metropolhistorisk konference i august 2019 – læs nærmere i METROPOL, 2020, nr.1 og netværkets vedtægt

Formål

Metropolhistorisk Netværk har til formål at fremme forskningen i det danske hovedstadsområdes regionale historie, herunder Øresundsregionens regionshistorie. Ved danske hovedstadsområde forstås: Københavns og Frederiksberg kommuner samt tidligere Københavns, Frederiksborg og Roskilde amtskommuner. Ved Øresundsregionen forstås: Det danske hovedstadsområde og Skåne Län.

Ved forskning forstås inden for dette geografiske område:

 • regionale historiske undersøgelser af centrale udviklingstræk og forhold dækkende kortere eller længere perioder.
 • komparative historiske undersøgelser af centrale udviklingstræk og forhold i mere lokalt afgrænsede områder.
 • lokalafgrænsede historiske undersøgelser af udviklingstræk og forhold af væsentlig betydning for det angivne regionalgeografiske område.

Metropolhistorisk har tillige til formål at bidrage til den nationale og internationale byregionale historieforskning for tiden efter 1850 og søger i den forbindelse samarbejde med forskningsmiljøer inden for dette område i og uden for Danmark.

Virksomhed

For at opfylde det angivne formål vil Metropolhistorisk Netværk i første omgang:

 • at etablere og vedligeholde hjemme- og Facebooksider, der afspejler netværkets virksomhed
 • at udsende nyhedsbreve, der oplyser om netværkets aktuelle virksomhed og oplyser om forskningsprojekter af relevans for netværkets formål
 • udgive det digitale tidsskrift METROPOL
 • afholde en årlig metropolhistoriske konference
 • deltage i danske og internationale konferencer af betydning for det metropolhistoriske og byregionalhistoriske forskningsområde

På længere sigt er det målet, at Metropolhistorisk Netværk vil:

 • udbrede kendskabet til relevante forskningsprojekter og eventuelt deltage i sådanne
 • gennemføre mere specifikke seminarer
 • tage initiativ til og deltage i fælles forskningsprojekter, herunder:  
  • forsøge at tilvejebringe fondsmidler til publicering af resultaterne af de fælles forskningsprojekter
  • varetage fagredaktion af de manuskripter, som de fælles forskningsprojekter munder ud i
  • udpege fagfællebedømmere med henblik på bedømmelse af de enkelte manuskripter
  • varetage forbindelsen til det forlag, der publicerer resultaterne af de fælles forskningsprojekter
 • tilbyde koordination mellem forskellige individuelle forskningsprojekter
 • fremme tilgængeliggørelse af digitaliseret arkivmateriale af betydning for netværkets formålsområde

Organisation

Frederiksberg Stadsarkiv er værtsinstitution for Metropolhistorisk Netværk, hvis styregruppe p.t. omfatter:

Caspar Christiansen, mag. art., stadsarkivar, ved Frederiksberg Stadsarkiv og formand for HOKA.

Lisbeth Hollensen, cand.mag., museumsinspektør ved Forstadsmuseet og medlem af bestyrelsen for HOKA

Jørgen Mikkelsen, Ph.d., seniorforsker, Rigsarkivet

Inger Wiene, mag. art. og tidl. museumsinspektør ved Københavns Museum

Mikkel Thelle, Ph.d., lektor ved Aarhus Universitet og leder af Dansk center for Byhistorie

Henning Bro, Ph.d., stadsarkivar em MSO, Byhistorisk Konsulent, Frederiksberg Stadsarkiv

Netværkskredsen

Alle, der kan tilslutte sig Metropolhistorisk Netværks formål, kan vedlagsfrit indgå i netværkskredsen. Deltagelse i Metropolhistorisk Netværk er helt uforpligtende, idet det er op til den enkelte, i hvilket omgang denne vil deltage i netværkets konferencer, seminarer, forskningsprojekter eller bidrage til tidskiftet METROPOL.

Som deltager i Metropolhistoriske Netværk:

 • modtages dettes nyhedsbrev
 • gives der, efter eget valg, mulighed for aktivt at indgå i alle dele af netværkets virksomhed

Tilslutning til Metropolhistorisk Netværk sker på dettes mail: metropolhist@outlook.dk

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk