Vedtægt

Vedtægt for Metropolhistorisk Netværk 

§ 1 Navn

Stk. 1. Netværkets navn er: ”Metropolhistorisk Netværk”; herefter betegnet: ”Netværket”

§ 2 Formål

Stk.1.Netværket har til formål at fremme forskningen i det danske hovedstadsområdes regionale historie, herunder Øresundsregionens regionale historie.

Stk. 2. Ved danske hovedstadsområde forstås: Københavns og Frederiksberg kommuner samt tidligere Københavns, Frederiksborg og Roskilde amtskommuner. Ved Øresundsregionen forstås: Det danske hovedstadsområde og Skåne Län

Stk. 3. Ved forskning forstås:

 1. regionale historiske undersøgelser af centrale udviklingstræk og forhold dækkende kortere eller længere perioder i det i § 2 stk. 2 angivne område
 2. komparative historiske undersøgelser af centrale udviklingstræk og forhold i mere lokalt afgrænsede områder inden for det i § 2 stk. 2 angivne område
 3. lokalafgrænsede historiske undersøgelser af udviklingstræk og forhold af væsentlig betydning for det i § 2 stk. 2 angivne område

Stk. 4. Netværket har til formål at bidrage til den nationale og internationale byregionale historieforskning for tiden efter 1850 og søger i den forbindelse samarbejde med forskningsmiljøer inden for dette område

§ 3 Deltagerkreds

Stk. 1. Netværket består af den personkreds, der tilslutter sig netværket og dets formål

§ 4 Styregruppe

Stk. 1. Ved en årlig byhistorisk konference vælger den tilstedeværende personkreds, der har tilsluttet sig netværket, en styregruppe på op til 5 personer

Stk. 2. Styregruppen skal indgå aftale med en af hovedstadsområdets lokalt baserede, men regionalt forskende kulturhistoriske institutioner, der kan påtage sig rollen som institutionelt forankringspunkt for netværket; herefter betegnet ”forankringsinstitutionen”.

Stk. 3. Lederen af forankringsinstitutionen indtræder sammen med de valgte medlemmer i styregruppen

Stk. 4. Styregruppen vælger af sin midte en formand og en sekretær

Stk. 5. Styregruppen skal:

 1. oprette og vedligeholde en hjemmeside for netværket
 2. etablere, redigere, tilrettelægge og udgive et digitalt tidsskrift med navnet: ”Metropol. Studier i det danske hovedstadsområdes og Øresundsregionens regionshistorie”; herefter betegnet ”Metropol”. Tidsskriftet bringer artikler inden for netværkets formålsområde og om cases og teorier af betydning for forskning indenfor byregional historieforskning 
 3. afholde en årlig metropolhistorisk konference, hvor netværkets personkreds og indbudte får mulighed for at fremlægge forskningsprojekter og- resultater inden for netværkets formålsområde, og hvor der gennemføres valg til styregruppen

Stk. 6. Styregruppe kan inden for netværket formålsområde:

 1. gennemføre allerede besluttede fælles forskningsprojekter
 2. tilvejebringe fondsmidler til gennemførelse af seminarer med henblik på initiering af nye fælles forskningsprojekter og gennemføre sådanne seminarer
 3. gennemføre fælles forskningsprojekter
 4. tilvejebringe fondsmidler til frikøb af medarbejde i forbindelse gennemførelse af de fælles forskningsprojekter 
 5. tilvejebringe fondsmidler til publicering af resultaterne af de fælles forskningsprojekter
 6. varetage fagredaktion af de manuskripter, som de fælles forskningsprojekter munder ud i og udpege fagfællebedømmere med henblik på bedømmelse af de enkelte manuskripter
 7. varetage forbindelsen til det forlag, der publicerer resultaterne af de fælles forskningsprojekter
 8. tilvejebringe fondsmidler til gennemførelse af andre seminarer
 9. tilbyde koordination mellem forskellige individuelle forskningsprojekter
 10. fremme tilgængeliggørelse af digitaliseret arkivmateriale af betydning for netværkets formålsområde

§ 5 Regnskab og buget

Stk. 1. Netværkets virksomhed finansieres af fondsmidler og tilskud fra offentlige myndigheder

Stk. 2. Netværkets sekretær og forankringsinstitution skal i samarbejde med styregruppe:

 1. oprette og vedligeholde netværkets hjemmeside
 2. etablere, redigere, tilrettelægge og udgive tidsskiftet ”Metropol”, der publiceres på netværket hjemmeside. 
 3. afholde en årlig metropolhistorisk konference, hvor netværkets personkreds og andre indbudte får mulighed for at fremlægge forskningsprojekter og- resultater indenfor netværkets formålsområde, og hvor der gennemføres valg til styregruppen
 4. varetage de administrative og regnskabs- og budgetmæssige opgaver i forbindelse med den af netværkets virksomhed, som er angivet i § 4, stk. 6 og § 5, stk. 1.

§ 6 Vedtægtsændringer og opløsning

Stk. 1. Ændringer i netværkets vedtægt og opløsning af netværket kan gennemføres af mere end halvdelen af den personkreds, der er tilsluttet netværket, og som samtidig er tilstede ved en årlig metropolhistorisk konference.

Besluttet ved Metropolhistorisk Konference, Frederiksberg Rådhus, 22. august 2019.

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk