Metropolhistoriske forskningsprojekter

Metropolhistorisk Netværk skal på sigt tage initiativ til og deltage i fælles forskningsprojekter og om ønskeligt koordinere forskellige individuelle forskningsprojekter. Med dette formål og for at inspirere forskere og ældre studerende til projekter inden for det metropol- og byregionshistoriske område udlægger Metropolhistorisk Netværk i første omgang en fortegnelse over mulige forskningsprojekter. Alle i og uden for netværket er meget velkomne til at bidrage med andre projektforsalg på netværkets mail: metropolhist@outlook.dk

Hovedstadsmetropolen

 • Hovedstadens landbrugsopland før 1850
 • Hovedstadens øvrige oplandserhverv før 1850
 • Hovedstadens samspil med byer på Sjælland og det øvrige Danmark før 1850
 • Hovedstadsmetropolens oplandslandbrug efter 1850
 • Hovedstadens samspil med byer på Sjælland og det øvrige Danmark efter 1850
 • Haveboligen og hovedstadsmetropolens forstadsdannelse i det 20. århundredes første halvdel
 • Hovedstadsmetropolen og købstadsringen i det 20. århundrede
 • Hovedstadsmetropolens satellitbyer i det 20. århundredes sidste halvdel
 • Hovedstadsmetropolens ydre sjællandske satellitbyer i det 20. århundredes sidste halvdel
 • Hovedstadsmetropolens byregionale udfordringer og løsninger efter 1990
 • Centrale udviklingstræk og forhold, dækkende kortere eller længere perioder, komparative historiske undersøgelser af centrale udviklingstræk og forhold i mere lokalt afgrænsede områder eller lokalafgrænsede historiske studier af forhold, der har betydning for hovedstadsmetropolens udvikling. Inden for f.eks.:
  • Den erhvervsmæssige udvikling og lokale variationer på området
  • Demografiske forhold, forskydninger og lokale forskelle
  • Den sociale sammensætning og den geografiske fordeling og forandringer heraf
  • Den bebyggelsesmæssig udvikling og lokalforskelle på området
  • Metropolens velfærdshistorie -fællestræk og variationer.
 • Delregionale problemstillinger for tiden efter 1850:
  • Lokalkommunale opgaveløsninger og lokale variationer på dette område
  • Kommunernes evne til at varetage de lokalkommunale opgaver
  • De forskellige udligningsordningers betydning for kommunerne
  • Forstadskommunernes evne til at løse de lokale byplanmæssige udfordringer både før og efter 1938-byplanloven
  • Byudviklingsplanernes indvirkning i mindre dele af hovedstadsmetropolen
  • Byudviklingsudvalgenes og Byplannævnets Hovedstadsafdelings indvirkning på fordelingen af bebyggelsesarterne i de enkelte forstæder
  • Lokalkommunale dispositioner til sikring af forstadskilernes rekreative anvendelse
  • Private rutebilsaktørers køreplans- og billetordninger og linjeføringer i forstæderne
  • De nærmere omstændigheder og dispositioner omkring kommunaliseringen af Forenede Rutebiler og Herlev Ruterne
  • De nærmere omstændigheder og dispositioner omkring forstadskommunernes understøttelse af private busselskaber     
  • Konflikter mellem forstadskommunerne og Københavns Kommune, for så vidt angår vandforsyningen
  • Vandforsyningsordninger uden for de regionale vandforsyningsordninger, som Københavns Kommune og Nordforstadskommunerne stod bag
  • Bygasforsyning uden for de dele, der forsynedes af Københavns Kommune og I/S Strandvejsgasværket
  • Det nærmere samarbejde inden for forskellige fælleskommunale samvirker så som Nordforstædernes vandforsyningssamarbejde, I/S IFV, I/S GAS, CTR, I/S Vestegnskommunernes Kraftvarmeselskab, Lynettefællesskabet. I/S Avedøre Kloakværk, I/S Amagerforbrænding, I/S Vestforbrænding, I/S KARA og I/S AFAV
  • Lokale fjernvarmenets udbredelse og organisation
  • Spildevandsafledningsproblematikken for kommuner, der stod udenfor de mere regionale fælleskommunale spildevandsafledningsordninger
  • Privat-selvejende hospitalers og Rigshospitalets placering i og betydning for hovedstadsmetropolens samlede sygehussektor
  • Den lokale og regionale implementering af velfærdstatens velfærdssystem

Øresundregionen

 • Øresundområdets byer i middelalderen og 1500-1600-tallet
 • Øresundsområdet, 1660-1850
 • Øresundstrafikken før 1850
 • Det skånske bybånd 1850-
 • Øresundområdet, 1850-1970
 • Øresundområdet, 1970´- og 80´erne
 • Øresundsområdet, efter 1990
 • Øresundsområdet regionale organer, 1962-
 • Hovedstadsmetropolens svenske elforsyning
 • Hovedstadsmetropolens svenske vandforsyning
 • Øresundsforureningen i det 20. århundredes sidste halvdel
 • Øresundsregionens regionale rekreative områder i det 20. århundredes sidste halvdel af det 20. århundrede
 • Faste Øresundsforbindelser
 • Øresundstrafikken efter 1850
 • Øresundsmetropol-visioner

Andre historiske byregionale områder:

 • Udvikling af teoretiske rammer for analyser af regionalhistoriske forhold før 1850
 • Udvikling af teoretiske rammer for analyser af byregioners udvikling efter 1850
 • International/nordisk afklaring af forskellige former for historiske byregionsdannelser: Enkernebyregioner, flerkernebyregioner m.m. 
 • Den østjyske byregion før 1990
 • Øvrige danske byregioner ?
 • Hovedstadsregionens og/eller Øresundsregionens samspil med andre regioner/byregioner i Norden/Nordeuropa både før og efter 1850

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk